Kontakt

             

             Prevádzkovateľ e-shopu


                                      LA MODA s.r.o.,

                   Telocvičná 264/19, 821 05 Bratislava

                                     IČO : 45587850

                               IČ DPH : SK2023065429

                              Zapísané na OR OS Trnava

                                  odd. Sro, vl.č.25675/T